អបអរសាទរ បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨ទាំង៣០រូបជាប់វគ្គជម្រុះដំបូង

កម្សាន្ត៖ កម្មវិធី Miss Teen International Cambodia កំពុងបើកឱកាលថ្មីសម្រាប់ប្អូនៗនារីដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅដើមឆ្នាំ២០២៣។ ហើយបេក្ខនារីដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យ អាចចូលផ្ញើរសារតាមរយៈប្រអប់សារក្នុងផេកផ្លូវការ Miss Teen International Cambodiaបាន។ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងវគ្គជម្រុះរូបថតនេះ កម្មវិធីជ្រើរើសយកត្រឹមតែចំនួន២៥០នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅកាន់វគ្គសម្ភាសបន្តជាមួយនឹងគណៈកម្មការ។ ក្នុងនោះដែរ ពីកម្មវិធី Miss Teen International Cambodia បានជូនដំណឹងថា នឹងបិទទទួលពាក្យនៅចុងខែកញ្ញានេះ។ ក្នុងនោះដែរ ថ្មីៗនេះកម្មវិធី Miss Teen International Cambodia បានបង្ហោះរូបបេក្ខនារីចំនួន៣០រូបបន្ថែម ដែលជាក្រុមទី៨ជាប់វគ្គជម្រុះដំបូង ហើយបេក្ខនារីជាអ្នករស់នៅតាមបណ្ដាខេត្ត។គួបញ្ជាក់ផងដែរថា ជាមួយគ្នេះដែរ នាដោយសារមានអ្នកកើតឆ្នាំ ២០០២ ចង់ដាក់ពាក្យច្រើន ក្រុមហ៊ុនសម្រេចបើកទទួលពាក្យពីអាយុ១៤ឆ្នាំ ដល់ ២០ឆ្នាំ ឬ ឆ្នាំកំណើត២០០២ ដល់ ២០០៨។ គណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួត Miss Teen International Cambodia 2023 នឹងធ្វើការណាត់ប្អូនៗ ដើម្បីមកសម្ភាសន៍ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ហើយចំពោះរូបភាពបេក្ខនារី ចំនួនមួយLikeស្មើនឹង១ពិន្ទុ និងចុចស៊ែរមួយស្មើនឹង១ពិន្ទុ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖ 
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៨