អបអរសាទរ បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥ជាប់វគ្គជម្រុះដំបូង​ជាបន្ត

កម្សាន្ត៖ ថ្មីៗនេះពីកម្មវិធី Miss Tee International Cambodia កំពុងបើកឱកាលថ្មីសម្រាប់បប្អូនៗនារីដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅដើមឆ្នាំ២០២៣។ ហើយបេក្ខនារីដែលមានបំពាងចង់ដាក់ពាក្យ អាចចូលផ្ញើរសារតាមរយៈប្រអប់សារក្នុងផេកផ្លូវការ Miss Teen International Cambodiaបាន។ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងវគ្គជម្រុះរូបថតនេះ កម្មវិធីជ្រើសរើសយកត្រឹមតែចំនួន២៥០នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅកាន់វគ្គសម្ភាសបន្តជាមួយនឹងគណៈកម្មការ។ ក្នុងនោះដែរ ពីកម្មវិធី Miss Teen International Cambodia បានជូនដំណឹងថា នឹងបិទទទួលពាក្យនៅចុងខែកញ្ញានេះ។ តួយ៉ាង ថ្មីៗនេះកម្មវិធី Miss Teen International Cambodia បានបង្ហោះរូបបេក្ខនារីចំនួន២៥រូបបន្ថែម ដែលជាក្រុមទី៥ជាប់វគ្គជម្រុះដំបូង។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួត Miss Teen International Cambodia 2023 នឹងធ្វើការណាត់ប្អូនៗ ដើម្បីមកសម្ភាសន៍ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ហើយចំពោះរូបភាពបេក្ខនារី ចំនួនមួយLikeស្មើនឹង១ពិន្ទុ និងចុចស៊ែរមួយស្មើនឹង១ពិន្ទុ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖ 
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៥