អបអរសាទរ! បាល់ទះកម្ពុជា ឈ្នះហ្វីលីពីន ៣សិតទល់នឹង១ ប្រកួតបើកឆាកមុននេះបន្តិច

កម្ពុជា៖ នៅមុននេះបន្តិច ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជា ធ្វើបានល្អមែនទែន ក្នុងការប្រកួតបើកឆាកទល់នឹង ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះហ្វីលីពីន ក្នុងលទ្ធផល ៣សិតទល់នឹង១។
ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជា
ជាការពិតណាស់ ចំពោះលទ្ធផលជារួមវិញនៅក្នុងសិតទី១ កម្ពុជា ឈ្នះក្នុងលទ្ធផល ២៥ទល់នឹង២១, សិតទី២ កម្ពុជា ចាញ់ ២៦ទល់នឹង២៤, សិតទី៣ កម្ពុជាឈ្នះ ៣០ទល់នឹង២៨ និង សិតទី៤ កម្ពុជា ឈ្នះ ២៩ទល់នឹង២៧។គួរបញ្ជាក់ដែរថា កម្ពុជា នៅមានភារកិច្ចសំខាន់មួយទៀត លេងទល់នឹងក្រុមជម្រើសជាតិថៃ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ខាងមុខនេះ៕