មិនធម្មតា! ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនេះ កំពុងឡើងកូដខ្លាំង ហើយត្រូវបានគេប្រៀបធៀបជាមួយ Tesla

បរទេស៖ ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនី Rivian បានកើនឡើង កាលពីថ្ងៃពុធ ដោយបានបង្កើនតម្លៃទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនដល់១០០ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុន Rivian បានកើនឡើង៣០ភាគរយ នៅថ្ងៃដំបូងនៃការជួញដូរ។ នោះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះ ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍរថយន្តអគ្គិសនីតូចៗដឹកទំនិញ ភីកអាប់ និង SUV ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមានតម្លៃបំផុតទីពីរ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Tesla។ ប៉ុន្តែ Rivian ទើបតែចាប់ផ្ដើមចែកចាយរថយន្តភីកអាប់អគ្គិសនីដំបូងរបស់ខ្លួន ដល់អតិថិជន នៅក្នុងខែកញ្ញា។ អាជីវកម្មនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ជាង២ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ កាលពីថ្ងៃអង្គារ ក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានប្រាក់ជាង១១.៩ពាន់លានដុល្លារ ពីវិនិយោគិនដែលបានទិញភាគហ៊ុនតម្លៃ៧៨ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុន លើសពីកម្រិតដែលក្រុមហ៊ុនបានរំពឹងទុក។ ក្រុមហ៊ុន Rivian ត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Tesla របស់លោក Elon Musk ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីផ្សារសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនី។ ក្រុមហ៊ុននេះបានយកឈ្នះគូប្រជែង រួមមាន Ford និង General Motors ក្នុងការរចនានិងផលិតរថយន្តកាំមីញ៉ុងភីកអាប់ ហើយគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់លក់រថយន្ត SUV របស់ខ្លួន នៅក្នុងខែធ្នូ និងរថយន្តតូចៗដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ នៅឆ្នាំ២០២៣៕
រថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Rivian
ប្រភព: BBC